Experiență de peste 15 ani

Ener Rom Instal deține o experiență de peste 15 ani în montajul panourilor fotovoltaice de 1000 kw sau 3 kw.

„Casa Verde” sau ”Programul  privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice  pentru producerea de energie electrică” este un proiect care presupune finanțarea a 20.000 de persoane fizice pentru montarea de instalații mici de producție a energiei electrice.

Energia provenită de la panourile fotovoltaice poate fi folosită pentru propriul consum, iar surplusul poate fi vândut în rețea, distribuitorii find obligați să preia energia.

icon

Cheltuieli Eligibile

- Cheltuielile cu achiziţia sistemului de panouri fotovoltaice cu putere minimă instalată de 3kWp (sistemul de panouri fotovoltaice, invertor, conexiuni, tablou electric)
- Cheltuielile cu montajul şi punerea în funcţiune a sistemului de panouri fotovoltaice (15% din costurile echipamentelor şi instalaţiilor electrice);
- TVA aferentă cheltuielilor eligibile.

icon

Sume alocate

- Valoarea finanțată: Finanţarea se acordă în procent de până la 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 20.000 lei

icon

Criterii de Eligibilitate

1. Beneficiarul are domiciliul în România;

2. Este proprietar al imobilului-construcție pe care se amplasează sistemul de panouri fotovoltaice;

3. Are acordul tuturor proprietarilor cu privire la implementarea proiectului, în situația în care imobilul-construcție este deținut în co-proprietate;

4. Imobilul nu trebuie să facă obiectului unui litigiu;

5. Beneficiarul nu are obligații restante la bugetul de stat și la bugetul local;

Fonduri epuizate

Momentan toate fondurile alocate pentru programul ``Casa Verde 2019`` au fost epuizate.